لایسنس اشتراکی ارزان

لایسنس اشتراکی،لایسنس سی پنل،لایسنس cpanel،لایسنس لایت اسپید،لایسنس LiteSpeed ،لایسنس cxs،لایسنس دایرکت ادمین ،لایسنس Directadmin،لایسنس ارزان، لایسنس WHMCS، لایسنس eset ، لایسنس سرور مجازی، لایسنس سرور اختصاصی
لایسنس اشتراکی,لایسنس سی پنل,لایسنس کلود لینوکس,لایسنس لایت اسپید,لایسنس cxs,لایسنس Virtualizor,لایسنس Softaculous ,لایسنس cpanel، لایسنس نال ، لایسنس کرکی سی پنل ، ,لایسنس ارزان cpanel,لایسنس دایرکت ادمین,لایسنس Directadmin ارزان,لایسنس نال nulled,لایسنسن JetBackup,لایسنس بدون تحریم,لایسنس پلسک plesk ،لایسنس WHMAMP پلاگین مستر ریسلر,لایسنس پلاگین رادیو اینترنتی WHMSonic ، لایسنس سی پنل ایران ,لایسنس روت root , لایسنس osm ,لایسنس KernelCare,لایسنس WHM Reseller,لایسنس WHMSonic,لایسنس Imunify360

با استفاده از سیستم های لایسنس با هزینه های بسیار کم لایسنس های مورد نیاز خود را تهیه کنید! در سیستم های ما نیازی به ارسال دسترسی روت وجود ندارد . همچنین تمامی آپدیت ها بصورت اتوماتیک و خودکار از وب سایت های سازنده دریافت می شود و بر روی سرورتان بصورت خودکار بروزرسانی می شوند.

 در سیستم لایسنس سرور نیازی به ارسال دسترسی روت وجود ندارد . همچنین تمامی آپدیت ها بصورت اتوماتیک و خودکار از وب سایت های سازنده دریافت می شود و بر روی سرورتان بصورت خودکار بروزرسانی می شوند.

لایسنس سی پنل | لایسنس دایرکت ادمین | لایسنس لایت اسپید

لایسنس cpanel سرور مجازی

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 89 هزار تومان 

10,000 تومان ماهانه

لایسنس cpanel سرور اختصاصی

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 179 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

لایسنس LiteSpeed

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 89 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

لایسنس Directadmin

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

9,000 تومان ماهانه

لایسنس کلودلینوکس | لایسنس Imunify360 | لایسنس Softaculous | لایسنس KernelCare

لایسنس Cloudlinux

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 89 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

لایسنس Imunify360

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

لایسنس Softaculous

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 34 هزار تومان 

6,000 تومان ماهانه

لایسنس KernelCare

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

9,000 تومان ماهانه

لایسنس Virtualizor | لایسنس پلسک VPS | لایسنس پلسک Dedicated | لایسنس WHMAMP پلاگین مستر ریسلر

لایسنس پنل Virtualizor

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 68 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

لایسنس Plesk سرور اختصاصی

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 89 هزار تومان 

20,000 تومان ماهانه

لایسنس Plesk سرور مجازی

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

لایسنس WHMAMP مستر ریسلر

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

ظرفیت تکمیل

لایسنس آنتی شلر CXS | لایسنس پلاگین ضد اسپم ایمیل OSM | لایسنس Jetbackup | لایسنس WHMCS

لایسنس آنتی شلر CXS

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 42 هزار تومان 

9,000 تومان ماهانه

لایسنس ضد اسپم ایمیل OSM

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 18 هزار تومان 

9,000 تومان ماهانه

لایسنس Jetbackup

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

9,000 تومان ماهانه

لایسنس WHMCS

 فعالسازی آنی

 پشتیبانی رایگان

 هزینه کم از ماه دوم

 نصب آسان توسط کاربر

 نصب توسط لایسنس سرور

 آپدیت از سایت اصلی سازنده

 آموزش کامل نصب توسط کاربر

 تحویل 100 درصد آنلاین

هزینه تنظیم یکبار 0 هزار تومان 

18,000 تومان ماهانه

تمامی حقوق این سایت نزد لایسنس سرور محفوظ می باشد